Wordt recht gedaan aan verkiezingsuitslag?

19 april – Drie weken geleden werd VVD-senator Jan Bruijn voorgedragen als informateur. Zijn opdracht werd te onderzoeken welke partijen een stabiel college kunnen vormen in de periode tot 2022, ‘waarbij recht wordt gedaan’ aan de verkiezingsuitslag. Met dat in het achterhoofd kom je al gauw uit op de drie winnaars in aantallen zetels: VVD (van 8 naar 9), Gemeentebelangen (van 8 naar 9) en GroenLinks (van 3 naar 4). Maar de informateur keek niet alleen naar de winst in zetels maar nu blijkt ook naar stempercentages zonder dat die vertaald werden in aantallen zetels. Ook kwamen politieke knelpunten aan de orde zoals het chaotische afvalbeleid. Daar moest en zou mee worden afgerekend. Tezamen pakte dat goed uit voor VVD, CDA, PvdA en CU/SGP, want de informateur ziet nu het liefst een college van die partijen.

CDA: ‘EEN HEEL WERKBAAR ADVIES’

Het CDA is ‘zeer verheugd met het advies deel te gaan uitmaken van het college want in vergelijking tot vier jaar geleden gaf 17% meer kiezers ons hun steun’, stelt fractievoorzitter Juliette Bouw. ‘De VVD is de grootste. De PvdA en CU/SGP hebben net als het CDA meer stemmen gekregen en hun zetelaantal behouden. Een college in deze samenstelling kent geen verliezers. Samen zijn er 18 zetels (van de 35). Bereikbaarheid en een oplossing voor de afvalproblematiek zijn voor ons belangrijke punten. Het CDA is de informateur zeer erkentelijk voor zijn onderzoek. Op papier waren er verschillende mogelijkheden, maar ik moet zeggen: dit is een heel werkbaar advies. Ik heb zin in de formatiefase!’.

GBLV: ‘VERBAZING OVER ADVIES INFORMATEUR’

Een duidelijk ander geluid bij GBLV/Gemeentebelangen die meldt ‘met verbazing kennis te hebben genomen van het advies van informateur Bruijn om een coalitie te vormen van VVD-CDA-PvdA-CU/SGP. ‘Het advies is o.a. gebaseerd op de gesprekken die hij met alle fracties in de gemeenteraad heeft gevoerd. “Recht doen aan de verkiezingsuitslag” en “stabiliteit” waren daarbij belangrijke uitgangspunten. De voorgestelde coalitie heeft een meerderheid van slechts één raadszetel’, zegt fractievoorzitter Hans Peter Klazenga. ‘Voor ons was dat reden om bij de informateur aan te geven dat het onze voorkeur heeft met het huidige college door te gaan met 20 van de 35 zetels. Verder hebben wij hem nadrukkelijk aangegeven dat, als doorgaan met de huidige coalitie niet mogelijk zou blijken, wij geen enkele partij uitsluiten voor een coalitie, ook de VVD niet. In het advies van de VVD-informateur komt ons standpunt echter niet naar voren en wordt zelfs de indruk gewekt dat GBLV partijen heeft uitgesloten’.

GROENLINKS: ‘VERRAST DOOR CREATIEF ADVIES”

GroenLinks zegt verrast te zijn ‘door het creatieve advies van informateur Bruijn om een coalitie te vormen van VVD, CDA, PvdA en CU/SGP’, zegt fractievoorzitter Jeroen van Rossum. ‘Uiteraard is GroenLinks teleurgesteld niet in het advies te zijn opgenomen. Maar dat is hoe politiek soms werkt. Om een coalitie te vormen is een meerderheid van welwillende partijen nodig. De onderhandelaars van de PvdA hebben daarin een draai gemaakt helaas, en zich afgekeerd van voortzetting van de centrumlinkse coalitie van GBLV, D66, GroenLinks en PvdA’.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.