Sloopstof CBS-gebouw veroorzaakt overlast

28 april – De sloop van het voormalig CBS-gebouw doet letterlijk veel stof opwaaien. Omwonenden in de wijk Bovenveen hebben daar last van en vrezen het neerdwarrelen van asbestdeeltjes. Reden voor de fractie van Gemeentebelangen hierover bij het College van B&W navraag te doen. CBS DSC_1143‘Daaruit bleek dat gemeentelijke handhavers de locatie al hadden bezocht in verband met de klachten, waarbij de vergunning opnieuw is getoetst’, zegt raadslid Monica Velù. ‘De aannemer van het sloopbedrijf heeft opdracht gegeven voorzichtiger te werk te gaan en sproeiers neer te zetten om de locatie vochtig te houden, zodat het stof minder kans krijgt te verwaaien. Handhaving houdt nu bij het gebouw toezicht op de sloopwerkzaamheden’.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.