Gemeente zit financieel goed in het zadel

17 mei – De gemeente sluit 2017 af met een tekort van 1,2 miljoen euro. Dat is 177.000 euro beter dan verwacht in de begroting, zo blijkt uit de jaarrekening 2017. Wethouder Bianca Bremer: ‘We hebben het beleid van dit college vrijwel volledig gerealiseerd en zijn binnen de beschikbare budgetten gebleven. De gemeente heeft een gezonde financiële positie met voldoende reserves. Ook in het laatste jaar van deze collegeperiode heeft de gemeente veel geïnvesteerd in bereikbaarheid, sport, openbare ruimte, onderwijs en verduurzaming’.

‘Daarbij is met 69% een hoger percentage investeringen gerealiseerd dan in voorgaande jaren. Deze investeringen zorgen ervoor dat Leidschendam-Voorburg een aantrekkelijke groene woongemeente blijft. Het aantal inwoners is weer gegroeid. De jeugdwerkloosheid daalt, het gebruik van Wmo begeleiding is gestegen. Het voordeel van 177.000 euro ontstaat door een hogere uitkering uit het Gemeentefonds en lagere kosten door bijvoorbeeld invoeren van LED-verlichting, maar ook door vertraging of fasering van verschillende activiteiten’.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.