Slopen met beleid maar niet zonder kogel

18 mei – Na een periode van het eerste sloopwerk is nu begonnen met de ontmanteling van het hoogste punt van het grootste leegstaande kantoorgebouw (60.000 m2) van Nederland. Ruim 95% van het pand wordt voornamelijk hergebruikt in de nieuwe woonwijk Park070 op de locatie van het CBS-gebouw. De fundering van het gebouw blijft behouden, net als de atoom- en schuilkelder uit de koude oorlog die wordt getransformeerd tot stallingsgarage voor auto’s, scooters en fietsen. Bij de sloop komt 56.638 ton betonpuin en 5.829 ton metselpuin vrij. Dit wordt hergebruikt in de wegenbouw of betonindustrie. kogel CBS DSC04949

Overige sloopmaterialen worden gerecycled of hergebruikt, waaronder ook de 7500 armaturen en gasontladingslampen. Grind- en betonplaten, betonnen kolommen en fietsenstallingen krijgen een nieuwe functie in Park070. De sloop vergt, vanwege de scheiding van bouwmaterialen, meer tijd en geduld dan ‘slopen met de kogel’. Er zijn meer sproeiers ingezet om het puin nat te houden, zodat het verstuiven beperkt blijft. Naar verwachting is de sloop komend najaar afgerond, de bouw van Park070 begint over een jaar. (Foto Ap de Heus).

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.