Coalitie-akkoord wordt ‘Samen aan zet’

28 mei – Het akkoord van de nieuwe coalitie (VVD – CDA – PvdA –  CU/SGP) – samen met dank aan de ‘overgelopen’ PvdA net goed voor 18 van de 35 raadzetels – wordt vrijdag in hoofdlijnen gepresenteerd. Ook de namen van de wethouders en bijbehorende portefeuilles worden bekend gemaakt. Plaats van handeling is Hofwijck. De oppositie (GBLV – D66 – GrLinks) heeft 17 raadzetels en is klaar om los te branden want het zit de drie partijen pijnlijk dwars hoe de nieuwe coalitie vorm kreeg. Een onderwerp dat vermoedelijk nog lang zal naijlen. Het akkoord gaat ‘Samen aan zet’ heten. De diepere betekenis ervan laat zich hier nog duiden.

Heel origineel is die titel overigens niet. Veel gemeenten gingen reeds voor met ‘Samen aan zet’. Zo zegt het CDA Hellendoorn: ‘In het coalitieakkoord ‘Samen aan zet’  is door de partijen aangegeven welke thema’s hen voor de komende vier jaar na aan het hart liggen. Het is een document op hoofdlijnen, zonder invulling van details, omdat de coalitie beseft dat inwoners, bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen, kerken, buurten en dorpen heel goed zelf weten wat ze willen.

De coalitie (2 CDA wethouders red.) is van mening dat de politiek daar ruimte aan moet geven, vandaar de titel van het akkoord ‘Samen aan zet’, want de samenleving is een gedeelde verantwoordelijkheid van politiek, bestuur en samenleving. Bestuur en ambtenaren hebben niet op alle ingewikkelde vragen een pasklaar antwoord en de samenleving heeft daar ook steeds minder behoefte aan. Veel zinvoller is het om met elkaar in gesprek te gaan, om als politiek te luisteren naar wat mensen en organisaties beweegt, om vervolgens te werken aan concrete en gedragen oplossingen’.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.