Kandidaat-wethouders en hun portefeuilles

Kandidaat wethouders1 juni – Tijdens de raadsvergadering van 5 juni draagt de nieuwe coalitie vier wethouders voor in het college van B&W. De kandidaten zijn v.l.n.r. op de foto van Buro JP: Astrid van Eekelen (VVD), Jan-Willem Rouwendal (CU-SGP), Juliette Bouw (CDA) en Nadine Stemerdink (PvdA). Vanochtend werden in de tuin van Hofwijck ook hun taken bekend gemaakt. De portefeuilleverdeling ziet er als volgt uit:

Klaas Tigelaar, burgemeester
–          Openbare orde en veiligheid
–          Integrale handhaving
–          Communicatie
–          Bestuurlijke en juridische zaken
–          Privacy
–          Informatieveiligheid
–          Metropoolregio
–          Strategische visie
–          Stedenbanden

Astrid van Eekelen (VVD) 1e locoburgemeester
–          Economie (inclusief aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt)
–          Verkeer en vervoer
–          Milieu en duurzaamheid (inclusief Avalex)
–          Kunst en cultuur
–          Recreatie en toerisme
–          Huygenskwartier
–          RO projecten: Vlietvoorde, CBS, KPP, Stompwijk

Juliette Bouw (CDA) 2e locoburgemeester
–          Zorg
–          Welzijn
–          Wonen
–          Jeugdhulp
–          Onderwijs (inclusief huisvesting)
–          Masterplan Damcentrum

Nadine Stemerdink (pvdA) 3e locoburgemeester
–          Werk en inkomen (inclusief DSW)
–          Sport
–          Openbare ruimte
–          Dienstverlenig (inclusief Moderne Overheid)
–          P&O (inclusief Opgavegericht werken)
–          Water en groen
–          Minderhedenbeleid
–          Project Leidsenhage
–          Project Dijsselbloem

Jan-Willem Rouwendal (ChristenUnie-SGP) 4e locoburgemeester
–          Financiën
–          Grondzaken en vastgoed
–          RO overig
–           Omgevingswet
–          Wijkgericht werken en buurtcentra
–          Coördinatie sociaal domein
–          Wmo
–          Jongerenwerk (inclusief Scouting).

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.