‘Gemeente slibt dicht, geen taboes bij aanpak’

2/3 juni – De nieuwe coalitie is er klaar voor. Dinsdag wordt de gemeenteraad gevraagd akkoord te gaan met het college-programma ‘Samen aan Zet’. Er zijn minimaal 18 voorstemmers en maximaal 17 tegenstemmers; de feitelijke getalsverhouding tussen coalitie en oppositie. In het programma 2018-2022 is er vooral aandacht voor de twee grote vraagstukken uit de verkiezingscampagne: de afvalproblematiek en de extra oeververbinding over de Vliet.

Het nieuwe college kiest ervoor terug te gaan naar het wekelijks ophalen van afval bij de laagbouw. Met het thema Avalex/Afval scoorde de VVD goed bij de verkiezingen. ‘Voor de bereikbaarheid van de gemeente gaat  het college zonder taboes in kaart brengen wat daar voor nodig is.’, zegt CDA kandidaat-wethouder Juliette Bouw. ‘We zien dat onze gemeente dichtslibt. De geluiden vanuit het Damcentrum zijn helder. Een extra oeververbinding behoort tot de mogelijkheden’. Daarbij wordt de opening van Mall of the Netherlands in 2020 genoemd. Velen vrezen dat de komst van meer dan een miljoen bezoekers per maand chaotische taferelen in het verkeer gaat opleveren.

De VVD noemt het ‘een stevig akkoord’ dat gesloten is. ‘Veel typische VVD-punten krijgen de komende jaren een vaste plek in het beleid van de gemeente’, zegt de partij waarvan raadslid Louise Kortman fractievoorzitter nu Astrid van Eekelen terugkeert als wethouder. Enkele van de punten, voor zover nog niet genoemd, zijn dat de OZB niet omhoog gaat, het parkeren gratis blijft, een nieuwe Vlietbrug daagt, startende ondernemers vrijstelling krijgen van OZB en investeren in veiligheid o.a door de aanpak van woninginbraken en babbeltrucs. Kortman: ‘De tijd van campagne en onderhandelen ligt nu achter ons. Nu gaan we het samen met CDA, PvdA en CU-SGP Gewoon doen!’  

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.