Met de hakken over de sloot ‘samen aan zet’

9 juni – Even terug naar afgelopen dinsdag, naar het wisselen van de wacht in de gemeenteraad, het aantreden van de nieuw gesmede coalitie VVD, CDA, PvdA en CU/SGP uiteindelijk goed voor 18 van de 35 raadszetels. Met de hakken over de sloot dus, maar hoe dan ook eentje meer en dat heet meerderheid. Er was die avond belangstelling te over, een volle publieke tribune, een dik bezette ambtenarenloge, bijgeplaatste stoeltjes aan de zijkanten en circa 20 bezoekers die het met een staanplaats moesten doen. Onder hen een politieagent die een oogje in het zeil hield want je weet maar nooit hoe beladen vergaderingen verlopen.

Beladen ook vanwege de veel besproken coalitievorming onder regie van de VVD (in)formateur De Bruijn en een onverwachte overstap van Nadine Stemerdink met instemming van haar PvdA bestuur. Daar werd woedend op gereageerd met name door de mensen van Gemeentebelangen, maar ook die van D66 en GroenLinks samen met de PvdA goed voor de hechte coalitie van 2014-2018. Laten we dan ook samen verder gaan, was de afspraak kort na de verkiezingen. Dat ‘verbond’ leek stand te houden totdat achter de schermen duidelijk werd dat er zonder PvdA geen meerderheid behaald zou kunnen worden. Met een wethouderspost in het vooruitzicht koos de PvdA toch voor de nieuwe coalitie en niet voor de voormalige bondgenoten.

Beoogd VVD-wethouder Astrid van Eekelen lichtte het coalitieprogramma 2018-2022 in vogelvlucht toe. Zij sprak van een goede sfeer bij het samenstellen ervan, dat het een ambitieus akkoord op hoofdlijnen is, dat een deelakkoord met de oppositie niet gelukt was en dat sprake zal zijn van een brede discussie over tal van onderwerpen. ‘Iedereen krijgt de kans om mee te doen’, was haar belofte en ‘laten we behouden wat goed is’. Van Eekelen noemde daarbij o.a. de GBLV-cultuurprijs en de ‘hekken en hagen’ die de Sluiskant in Leidschendam bedreigen.

Oud-wethouder Bianca Bremer (GBLV) die haar baan kwijt is en nu als raadslid verder gaat zei te concluderen dat ‘90% van het beleid wordt voortgezet’. Zij miste o.a. de plannen rond Museum Swaensteyn in het geheel en vroeg zich af waarom de portefeuille Financiën niet bij het CDA kwam maar bij Jan Willem Rouwendal (CU/SGP). ‘De kleinste partij heeft de zwaarste portefeuille en de grootste partij de lichtste’, stelde zij. Dat Bremer (en daarmee haar hele fractie) zich door de PvdA bedrogen hekelde die partij en met door de opstelling van Nadine Stemerdink in wie zij het vertrouwen opzegde.

Het was oud-wethouder Lia de Ridder (D66) opgevallen dat onderwerpen als Jeugd en Eneco-aandelen onbenoemd zijn gebleven maar vooral ‘dat er wordt voortgeborduurd op het werk van de vorige coalitie’. De Ridder zei niet te zitten wachten op nieuwe onderzoeken (Damcentrum) en pilots. ‘We hebben er bovendien een hard hoofd in dat het afvalbeleid getemporiseerd wordt. Deze coalitie gaat keuzes uit de weg’. En dat iemand zoals Rouwendal misschien gezien kan worden als een goed rentmeester wil nog niet zeggen dat hier de ideale wethouder van financiën zit, legde De Ridder uit. Zij gaf hem een zakrekenmachientje cadeau.

Voor Jeroen van Rossum (GrLinks) was het evenmin een feestdag. Ook hij had geen goed woord over voor wat Voorburg te wachten staat. ‘Dit akkoord is ongedekt (brug over de Vliet) en kleurloos. De leegte ervan is verhullend, daadkracht ontbreekt en de urgentie ontgaat mij compleet. Ambitieus? Dat is het op de winkel passen niet. Zo kan ik het ook. We moeten afwachten wat het wordt. Zo, mijn ergste frustratie is eruit’. Daar kon om gelachen worden.

De fracties van VVD, CDA, PvdA en CH/SGP leken zich bewust van de marginale meerderheid en reageerden niet of uiterst ingetogen op alle kritiek. In plaats daarvan was het  ‘laten we samenwerken’, ‘we bieden een uitgestoken hand’, ‘we nemen de handschoen op’, ‘we kunnen het niet alleen’ en ‘Samen aan zet’. Voor de SGP’er Rouwendal kan niet geoogst worden zonder eerst te zaaien. En dat hoeft niet altijd bij voorbaat succesvol te zijn. Hij citeerde Bijbelvast uit Predikers 11 waarin Koning Salomo ergens over moet oordelen. ‘Hoewel het een sprong in het diepe blijft vertrouw ik op de goede afloop’. Dit optimisme met een glimlach deed de spanning in de raadzaal enigszins afnemen. Na schriftelijke stemming werden de wethouders met 35 stemmen voor benoemd. Alleen Nadine Stemerdink kreeg er 15 tegen met 2 blanco.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.