Vragen over communicatie bemaling grondwater

25 juni – Zoals bekend is bij de bouw van de parkeergarage voor The Mall of the Netherlands een grondwaterlek ontstaan. Om dit op te lossen worden grote hoeveelheden extra water weggepompt dat vervolgens in de wijk De Zijde wordt geïnjecteerd. De bewoners maken zich grote zorgen over de gevolgen van deze retourbemaling voor hun huizen en lieten zich fotograferen bij een van de pompinstallaties. Bovendien zijn zij ontevreden over de communicatie. Voor de fractie GBLV/Gemeentebelangen aanleiding om vragen te stellen aan verantwoordelijk wethouder Nadine Stemerdink (PvdA). Bewoners De Zijde bij retourbemaling

Raadslid Frank Rozenberg. ‘De gemeente zegt dat de communicatie de verantwoordelijkheid is van ontwikkelaar Unibail Rodamco maar nodigde zij wel inwoners uit voor een informatiebijeenkomst. Die uitnodigingen kwamen echter te laat binnen terwijl bewoners in een aantal omliggende straten van de bouwput helemaal geen uitnodiging ontvingen. De wethouder zegt dat er tussen Unibail Rodamco en de gemeente overleg komt over de beantwoording van vragen. Uit de zitting bij de voorzieningenrechter blijkt dat er nog meer onduidelijkheden zijn rond de retourbemaling. Door ontbrekende communicatie nemen de zorgen in De Zijde echter alleen maar toe’.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.