Boosheid over camera’s Oude Centrum

promenade DSC_173026 juni – De Herenstraat en zijstraten vormen het hart van het Beschermde Dorpsgezicht in Voorburg. Het winkelgebied maakt deel uit van het Huygenskwartier, heet Promenade te zijn maar is tegelijk een makkelijke doorgang voor auto’ s, scooters, snor- en racefietsen. Het is daar vaak eerder uitkijken niet omver gereden te worden dan rustig te kunnen winkelen. Een ellendige combinatie waar de prikacties van handhavers weinig soelaas bieden. Al dat ongeoorloofde verkeer in het historische gebied is overigens al 20 jaar een doorn in het oog van winkeliers en bewoners. En dan ook nog de pollers bij de entrees van de promenade die om de haverklap stuk gaan en reparatie ervan weken duurt. Meteen staat ‘de poort’ open voor ongewenst sluipverkeer. ‘Al die overlast moet aangepakt worden’, zegt het College. Wester IMG_7619

In een volgende poging de orde te herstellen wil de gemeente camera’s gaan plaatsen die kentekens registeren, een besluit van het vorige college. Als blijkt dat iemand geen ontheffing heeft volgt na 11.00 uur een bekeuring. Gaat deze nieuwe maatregel die een jaar beproefd wordt, werken of niet? Je moet iets zou je zeggen maar gisteravond op een presentatie voerden twijfels de boventoon. Er werden veel vragen gesteld aan de mensen van de gemeente, onder anderen door Frits Wester als bewoner van de Franse Kerkstraat en uitbater van het daar gevestigde café Het Torentje. Als betrokken burger wilde hij precies weten of en zo ja welk onderzoek aan de cameraregistratie ten grondslag ligt. En over welke kosten hebben we het? Veel vragen bleven onbeantwoord. Voer voor het nieuwe college van B&W en/of raadsleden?

Bestuurders van de Oude Kerk vrezen inmiddels het ergste en steken hun boosheid over de gemeente niet onder stoelen of banken. Krijgen bezoekers die met hun auto op het privé-kerkterrein willen komen voor bruiloften, rouwdiensten of herdenkingen allemaal een bekeuring? Misschien niet als de kentekens van de bezoekers zijn aangemeld. Dat zou voorkomen kunnen worden door de autokentekens van alle circa 400 trouwe kerkgangers op voorhand te laten registreren. Dat geldt dan ook voor winkeliers en leveranciers. Het moet allemaal blijken uit de proef die dit najaar begint. Voordat de camera’s er zijn zullen dus nog veel vragen beantwoord moeten worden. Frits Wester: ‘En als de gemeente dat niet wil of kan, doe ik een beroep op de WOB om meer te weten te komen’.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.