Stille kracht maakte gemeente meer dienstverlener

André Huykman - foto Pim Ras14 juli – Deze week kwam de vraag ‘Wie is de gemeentesecretaris van deze gemeente?. Het aantal Voorburgers, Leidschendammers en Stompwijkers dat nu spontaan antwoordt: ‘Dat is André Huikman‘, vormt vermoedelijk minder dan 0,5 procent van het totaal aantal inwoners, circa 350 personen. Een sterk intern gebonden functie dus, die het grote publiek geheel ontgaat. De gemeentesecretaris is eerste in lijn onder de ambtenaren, hier tevens algemeen directeur van de organisatie. Huisman zie je tijdens raadsvergaderingen, volgt de onderwerpen die de organisatie raken nauwlettend en is klankbord van o.a. burgemeester en wethouders. De externe betekenis van deze functionaris, die in 2009 bij de gemeente in dienst trad als concerndirecteur en vanaf 2014 de huidige functie bekleedt, is echter veel groter dan je als burger zou vermoeden.

DSC_3082.JPGHuikman blijkt de man achter de schermen te zijn als het gaat om de dienstverlenende taak vanuit het principe ‘De overheid staat den dienste van de burger en niet andersom’. Hij acteerde daarbij als regisseur en ‘stille kracht’ tegelijk. Die man zijn we echter wel kwijt want hij gaat per 1 september een stapje hogerop bij de gemeente Zoetermeer. Of zoals wethouder Nadine Stemerdink zijn verdiensten prijst: ‘André heeft met zijn passie en bevlogenheid onze organisatie klantgerichter gemaakt. Hij heeft de dienstverlening aan onze inwoners daarbij écht centraal gezet. Er is veel geïnvesteerd in klantgericht werken en het ondersteunen van inwoners-initiatieven. Ook is de blik op de toekomst gericht door te durven kijken naar innovatieve manieren van werken. André daagde de organisatie en het college uit om ons steeds te blijven verbeteren en zo ons publieke bestaansrecht te verdienen’.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.