Nevelkanon tegen dwarrelend sloopstof

waterkanon DSC067072 augustus – Niet langer een straaltje uit een tuinslang maar nu een super nevelkanon bij de sloop van het CBS-gebouw om dwarrelend stof tegen te gaan. Ondernemers en omwonenden hebben daar al ruim een maand last van en klaagden bij de gemeente en het sloopbedrijf. Eindelijk wordt zwaarder geschut in stelling gebracht. En met succes ook al komt het einde van de sloop tot ieders genoegen in zicht. Foto Ap de Heus.

Reactie van Mary Oosterveer: ‘Nu pas is een waterkanon ingezet. Op 6 juli heb ik reeds de burgemeester ingelicht dat er meer water diende te worden gesproeid, de dienstdoende tuinslang was niet voldoende. Eveneens dat er een afrastering moest worden geplaatst om het verdachte stof tegen te houden. Er zouden aanvankelijk grote containers worden geplaatst; dat heeft niet heeft plaatsgevonden. Voor een eenvoudige enquête m.b.t. het herinvoeren van een Ouderengids, werd advies ingewonnen bij een extern bureau. Maar voor de gigantische sloop van het CBS-gebouw werd een vergunning afgegeven zonder vooraf de nadelen van een dergelijke sloop te onderzoeken. Of het inademen van de kwartsstof nadelige gevolgen zal hebben voor omwonenden is pas in een later stadium te beoordelen. Mocht dit het geval zijn dan zou ik niet graag in de schoenen van de heer Tigelaar willen staan!’. 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.