Geen discussie meer; Elvi is vrouwelijk…..

elvi IMG_79909 augustus – Ambtenaren van de gemeente Leidschendam-Voorburg willen er geen onduidelijkheid meer over laten bestaan: zij hebben de welkomst-robot in het Servicecentrum tot vrouw verklaard. Ten bewijze ervan hebben zij Elvi, zoals de robot wordt genoemd, een dames-shawl van de gemeente omgehangen. Zij deden dat na diverse vragen bij de receptionisten van het Servicecentrum of Elvi gezien moet worden als een man, een vrouw of een genderneutraal wezentje. Leg dat maar eens uit. Dus het is nu juffrouw Elvi.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.