Voorburg een beetje Staphorst aan de Vliet?

19 september – Nog even terug naar het altijd aardige Stadsontbijt afgelopen zondag, van harte aangeboden door het gemeentebestuur. Het was gezellig druk, net als vorig jaar in de Herenstraat. Op het menu o.a. gratis koffie met croissant en krentenbol. Allemaal dik in orde maar de oplettende deelnemer (hoe matineus ook) viel enkele dingen op. Met de traditie van om en om in Voorburg en Leidschendam werd gebroken. Ook stond het College van burgemeester en wethouders dit keer niet naast elkaar achter de tafel om te helpen met inschenken, maar liep rond en poseerde voor fotograaf Michel Groen. Wacht eens even, het hele college? Nee, wethouder Jan-Willem Rouwendal (Christen Unie-SGP) ontbrak. Waar was de wethouder? Ziek misschien? Nee, gelukkig niet. stadsontbijt IMG_7435

Navraag in de bekende wandelgang leert dat Rouwendal principieel op zondag niet werkt. Dat is tamelijk bijzonder voor een Voorburgse ambtsdrager. In elk geval is het iets nieuws. De vraag zou dan ook gesteld kunnen worden of dat wel past binnen de lokale traditie. Sterker, die vraag zoemde zondag meteen rond. Dan maar meteen een hierbij aansluitende even principiële vraag. Hoe zou het zijn als er op een zondag zich een ramp in Voorburg voltrekt en de burgemeester en de andere wethouders zijn afwezig? Werkt wethouder Rouwendal dan ook niet? En zo ja, hoe voorziet daar de gemeente dan in bij ontstentenis van de vierde loco-burgemeester? Wie vormt dan op zo’n zondag het gemeentelijk gezag? En hoe is dat eigenlijk in Staphorst geregeld? Zorg voor Elkaar Vrijwilligersmarkt

Zaterdag was wethouder Rouwendal wel actief. Hij opende de zorgvrijwilligersmarkt én website ‘Zorg voor elkaar LV’. Bezoekers konden kennismaken met negen verschillende organisaties die zorgmaatjes en buddy’s aan elkaar koppelen. En als maatje maakt u het verschil! De wethouder: ‘Ik zou iedereen willen oproepen maatje te worden want het is wederkerig. Je brengt niet alleen wat, maar je krijgt er ook wat voor terug’. Een mooie gedachte. Foto Iloisa Fortes. 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.