Virtuele rondleiding Binnenhof in Voorburg

181108 Binnenhof27 oktober – Een rondleiding over het Binnenhof zoals niet vaak voorkomt: virtueel en je hoeft er niet eens voor naar Den Haag. Het gebeurt op donderdagavond 8 november in de Voorhof Herenstraat. Paul den Hoed verzorgt de rondleiding tijdens een Pelikaanlezing met foto’s en oude prenten van gebouwen, poorten en pleinen. Bij zijn presentatie maakt hij gebruik van een 3d presentatie. Den Hoed (1946) is bestuurssocioloog en promoveerde in 1995 op bestuurshistorische en bestuursjuridische thema’s. Hij was projectleider bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Oogmerk van Pelikaanlezingen, waarvan er al vele interessante zijn geweest, is het bevorderen van de communicatie tussen kerk en samenleving. De entree van € 5,- komt ten goede aan de restauratie van de toren van de Oude Kerk. Voor meer informatie:  www.oudekerkvoorburg.nl

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.