Experiment met vrijwillige vuurwerkzone

7 november – Er komt een gemeentelijk experiment met het afsteken van vuurwerk rond de jaarwisseling. Inwoners kunnen dit jaar voor het eerst het initiatief nemen om van hun buurt een vrijwillige vuurwerkvrije zone te maken. Zij kunnen met elkaar afspraken maken om in (een deel van) een straat, een pleintje, speeltuin of een stuk groen geen vuurwerk af te steken. De gemeente stelt per zone gratis vijf borden beschikbaar waarmee de inwoners het vuurwerkvrije gebied kunnen markeren. Door de onderling gemaakte afspraken in deze vrijwillige vuurwerkvrije zones wordt er niet gehandhaafd. Inwoners kunnen tot en met 20 december via www.lv.nl/vuurwerkvrij hun vuurwerkvrije zone doorgeven. Het bewonersinitiatief met vuurwerkvrije zones is een experiment dat begin volgend jaar wordt geëvalueerd.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.