‘Verkeerde voorstelling van zaken Stedenbanden’

10/11 november – Het zoemde al een tijdje rond dat het College af wil van de Stedenband Hranice (Tsjechië), Temecula (VS) en Constancin-Jeziorna (Polen). ‘Niet meer van deze tijd’, concludeert het College kort gezegd en stelt de gemeenteraad voor de Stedenbanden per 1 januari op te heffen want ‘het ontlast de ambtelijke organisatie en het bespaart ons geld’. De grote vraag is of we ook als burgerij de zoveel in 25 jaar zorgvuldig opgebouwde contacten en relaties zo van tafel willen laten vegen. En nog minder fraai, klopt het allemaal wel hoe het College zich in deze kwestie opstelt? Nee, horen we van enkele insiders.

‘Burgemeester Tigelaar legt de gemeenteraad een verkeerde beslissing voor’, zegt Frans van Veen bestuurslid van de Stichting Stedenbanden LV. ‘De gemeenteraad wordt ineens geconfronteerd met het voorstel tot opheffing. Uit het voorstel (zie hiervoor het ontwerpbesluit van de gemeenteraad) blijkt dat er buitengewoon eenzijdig een aantal ook deels onjuiste argumenten wordt opgevoerd. Juist nu onlangs een mooi eeuwfeest is gevierd in Hranice en vele mensen uit onze gemeente, onder wie de burgemeester, daarbij aanwezig waren. Zo is het bijvoorbeeld onbegrijpelijk dat de raad zou moeten instemmen met de opheffing van de stedenbanden vanwege ‘herhaaldelijke betrokkenheid van de raad in het verleden’.

‘De reden van het (voorlopig) stopzetten van de subsidie is niet genoemd. Dit werd destijds gedicteerd door de financiële crisis. Er is toen ‘uitgesproken’ dat de situatie in ‘betere tijden’ zou worden heroverwogen en juist daarom zijn de stedenbanden toen niet opgeheven. Die betere tijden zijn er nu. Er werd ook geen personeel beslag meer gelegd op de gemeente maar die werd van geval tot geval beoordeeld. Stedenbanden, in dit geval met Constancin-Jeziorna en Hranice hebben zeker niet onder de ‘tijdgeest’ geleden maar floreren nog steeds. Het zou beter kunnen, met een positieve grondhouding van de gemeente, weinig inspanning en een bescheiden subsidie. De betrokkenheid kan dan beperkt blijven tot ‘vlagvertoon’ of representatie’.

‘Door stedenbanden vinden uitwisselingen plaats tussen scholen, muziekgezelschappen, sportverenigingen, beeldend kunstenaars en fotoclubs. Op cultureel en maatschappelijk gebied voldoen de stedenbanden volledig aan de doelstellingen, zoals neergelegd in de door de gemeente opgestelde stichtingsakte. Ambassadeurs uit meer landen dan alleen die van de stedenbanden komen hier graag voor culturele uitwisseling. Moet daar dan een ander ‘voertuig’ voor ontwikkeld worden? Dat lijkt mij een behoorlijke verspilling. De jaarlijkse kerstboom uit Hranice bijvoorbeeld is een geschenk aan deze gemeente. De werkgroep verzorgt de komst volledig zelf. Huygenskwartier en gemeente sluiten daarbij aan! Is het niet vreemd dat de gemeente wèl die boom al gedurende 18 jaar accepteert maar de stedenband wil verbreken?’.

Frans van Veen hoopt vurig op een herstelbeweging van het College, al dan niet door de gemeenteraad opgedragen. ‘Mijn conclusie is de stichting met de stedenbanden laten voortbestaan met een bescheiden subsidie en eventuele gewenste economische activiteiten mee laten ontwikkelen’.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.