Werk aan de gemeentelijke winkel

17/18 november – Om verduurzaming voor woningbezitters en bedrijven makkelijker te maken lanceert D66 het idee van een ‘duurzaamheidsmakelaar’. De mensen willen wel maar weten niet altijd wat de beste keuze is voor een goede prijs, aldus de partij. Het voorstel voor samenwerking met een onafhankelijke duurzaamheidsmakelaar is samen ingediend met het CDA en werd breed gesteund door de gemeenteraad. Het is een stap naar het fonds duurzame maatregelen dat in 2019 wordt geïntroduceerd. Zo’n  makelaar neemt initiatieven om collectieve aanbesteding en/of bezit van maatregelen voor woningeigenaren en bedrijven te stimuleren. ‘Inwoners en bedrijven kunnen immers een lagere prijs bedingen als de werkzaamheden per wijk, per straat of met de buren worden aanbesteed’, meent D66 waarbij de gemeente in plaats van voorwaarden scheppend stimulerend optreedt.

VVD: ‘Afgelopen vier jaar is er veel kapot gemaakt’

Na jaren van actievoeren, talloze raadsdebatten, flyeren en stickeracties is het zover: de Gemeenteraad beslist over het weer wekelijks ophalen van restafval, de inzet van een mobiele milieustraat en andere acties om het afvalprobleem in onze gemeente serieus aan te pakken. De jarenlange inzet van de VVD is niet voor niets geweest. Fractievoorzitter Louise Kortman: ‘De afgelopen 4 jaar is er veel kapot gemaakt. Het afvalbrengstation en inpandige containers zijn verdwenen, er is een puinhoop ontstaan naast de ondergrondse containers en we hebben miljoenen over de balk gesmeten. De service aan onze inwoners werd uit het oog verloren en bovendien zijn de doelstellingen om minder restafval over te houden bij lange na niet gehaald. Eindelijk wordt er nu ingegrepen’.

CDA: ‘Werk maken van onnodige regels die frustreren’

Het CDA zag zijn voorstellen voor een eerlijke kostendekkende leges voor bijvoorbeeld bouwvergunningen en het versimpelen van de toeristenbelasting aangenomen worden. ‘Ook wordt er werk gemaakt van onnodige en tegenstrijdige regels die inwoners en bedrijven maar al te vaak frustreren’, stelt raadslid Stijn Strous, die verder zegt dat de jeugdzorg het CDA aan het hart gaat. ‘Ons voorstel om daar betere greep op te krijgen gaat daar aan bijdragen o.a. door een betere inzet van de POH (praktijkondersteuner huisarts) en een versterking van het schoolmaatschappelijk werk met daarnaast extra aandacht voor een kwetsbare groep jonge inwoners.’

Gemeente: ‘Meer mensen aan een baan helpen’ 

‘Een baan geeft voldoening, ritme en brood op de plank”, zegt PvdA-wethouder Nadine Stemerdink. ‘In het nieuwe re-integratie en participatiebeleid kiest de gemeente voor meer focus en persoonlijke aandacht en contact. We kijken beter naar wat past en werkt voor verschillende werkzoekenden. Op die manier willen we meer mensen aan een baan helpen. Lukt een betaalde baan niet, dan kijken we naar alternatieven als vrijwilligerswerk of mantelzorg. Het nieuwe beleid wordt nog dit jaar voorgelegd aan de gemeenteraad’. Naast het al bestaande traject ‘Jongeren in de lift’ komen er trajecten voor statushouders en 50 plussers. Het geldt voor inwoners voor wie het soms lastig is een passende baan te vinden.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.