‘Burgerparticipatie hier nog in kinderschoenen’

25 januari – Als het aan D66 ligt moet iedere inwoner inspraak en invloed kunnen hebben op de eigen leefomgeving. ‘Dat levert betere voorstellen op, verstevigt de relatie tussen overheid en burger, creëert draagvlak en is goed voor de betrokkenheid en het gevoel van veiligheid bij inwoners’, zegt raadslid Mahjoub Mathlouti. ‘De zogenoemde burgerparticipatie staat hier nog in de kinderschoenen. Dat kan en moet beter. De onrust en het beperkte draagvlak blijkt o.m. bij de verwachte effecten rondom de N14 en de Mall of the Netherlands. Ook de geplande bouw van woningen aan de Veursestraatweg zorgt nog steeds voor onrust’.

‘Inwoners vinden dat de gemeente hen onvoldoende betrekt en niets doet met hun zorgen. Dat zie ik ook bij de discussies over afval. Burgerparticipatie gaat ook over het informeren, het mee laten beslissen en het coproduceren met inwoners. Dit vergroot de kans op draagvlak en nieuwe inzichten. Staand beleid voor burger- en overheidsparticipatie ontbreekt hier. Het college wil in 2019 alleen met een visie op burgerparticipatie komen. Dat is voor D66 een heel mager voorstel’, aldus het raadslid Mathlouti.

Mede-volksvertegenwoordiger Arnold Brans, raadslid VVD, heeft een motie ingediend (die werd aangenomen) waarin de gemeente zich verplicht om de burgers niet alleen digitaal maar ook op papier te informeren via een verkorte versie in Het Krantje. Als dat ter ore komt van de Voorburgse Mary Oosterveer springt zij overeind. ‘Reeds een aantal jaren heb ik mij persoonlijk ingezet voor de ouderen’, zegt zij. ‘Onder andere voor de heruitgifte van een papieren ouderengids en/of een seniorenkrant, heel belangrijk voor deze ouderen. Hiervoor heb ik al 8 keer in de Raad ingesproken. Ik had o.a. hetzelfde argument als Brans namelijk, dat er inwoners van onze gemeente zijn die niet goed met internet overweg kunnen. Maar naar mij is toen niet geluisterd. Aan het beoogde doel van de gemeente om de burger te laten participeren is dus totaal aan voorbij gegaan. Hopelijk zal vanaf nu burgerparticipatie serieus worden genomen en, waar mogelijk, de aangedragen voorstellen worden aangenomen’.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.