Een leerzaam privé-kijkje bij Avalex

17/18 februari – Het werd een leerzaam ritje mee op de vuilniswagen van Avalex. Hesje aan, hoog in de cabine je ogen de kost geven en je oren open voor welwillend commentaar. Een niet alledaagse ervaring die Mary Oosterveer niet had willen missen. Het begon met een email van haar naar Avalex. ‘Ik had vragen over het ophalen van illegaal geplaatst grofvuil en vuilniszakken waarvan op veel plaatsen in Voorburg sprake is’, zegt zij. Teamleider Inzameling van Avalex, Dick van Eijk, kwam met het vriendelijke aanbod maar zelf eens een kijkje te komen nemen. Mee_op_de_wagen

‘Indrukwekkend hoe groot de afvalbergen bij het afvalstation Delft zijn’, zegt de montere Voorburgse. ‘Met chauffeur Nico reed ik mee op zijn route. We zagen grofvuil dat niet was aangemeld. Dit mocht niet meegenomen worden omdat hiervoor eerst een BOA (Buitengewoon opsporingsambtenaar) moet komen om te kijken of de vervuiler te achterhalen is. Deze maakt er melding van waarna Avalex het wel kan ophalen. Als mensen ergens vuilniszakken naast de ondergrondse containers zien staan, denken zij vaak dat die vol zijn terwijl in veel gevallen er nog bij kan in de container’.

Een interessante waarneming want het is soms bar en boos hoe inwoners met afval omgaan. Meer discipline is geboden. Uit de privé-‘kennismaking’ stelde de bezoekster o.a. ook nog het volgende vast:

– Het aantal bezoekers van het voormalige brengstation in Leidschendam was vele malen groter dan nu bij het moeilijker bereikbare brengstation in Rijswijk. (Dit was te verwachten. Mogelijk dat afval nu gemakshalve en illegaal voor de deur wordt gedumpt. Red.)

– De teamleider zegt dat Avalex tevreden is over de samenwerking met de BOA.

– Het huidige systeem werkt beter als de handhaving aanmerkelijk wordt uitgebreid. Dit is een taak voor het gemeentebestuur.

Mary Oosterveer: ‘Het is jammer dat de doorsnee burger zich vaak pas aan de regels gaat houden wanneer deze in de portemonnee wordt geraakt. Het was niet alleen een leerzaam uitstapje maar de ontvangst en de begeleiding waren erg prettig. Ik kijk er met plezier op terug’.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.