D66 en GBLV bewaken samen Vlietzone

21 februari – De provincie gaat in nauwe samenwerking met de gemeenten in de Vlietzone, rekening houdende met de erfgoedlijsten van landgoederen en trekvaarten een integrale visie voor de Vlietzone opstellen. D66 en GBLV zijn blij met het besluit dat regelt dat er niet zomaar gebouwd mag worden in het gebied. ‘Samen met bewoners wordt aan een langjarige visie gewerkt’, zegt Monica Velu van GBLV. De Vlietzone heeft een grote recreatieve en cultuur-historische waarde en het is een belangrijk gebied voor watergebonden recreatieve bedrijvigheid. Peter van Dolen (D66) is verheugd over de samenwerking met de D66 fractie in de provincie. ‘Ook zij zagen direct het belang van een goede langjarige visie voor dit mooie gebied. Dit gebied vormt als het ware de longen van dit deel van Zuid-Holland. Daar moet je voorzichtig mee zijn’. GBLV en D66 zullen samen optrekken bij het bewaken van de Vlietzone.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.