GBLV stelt ‘gekkigheid procedures’ aan de kaak

6 maart – De fractie GBLV begint een eigen onderzoek naar de gemeentelijke procedures rond de vergunningverlening, de bezwarenprocedures en transparantie. ‘Met grote regelmaat komen er meldingen binnen van inwoners en ondernemers die lang moeten wachten op een vergunning, die steeds opnieuw worden gevraagd om meer informatie te verstrekken en daar dure onderzoeken voor moeten doen, bezwaartermijnen die onduidelijk zijn, stukken die niet beschikbaar zijn en dergelijke’, stelt de partij.

Frank Rozenberg, fractievoorzitter Gemeentebelangen zegt dat de procedure rond de bomenkap aan de Marcellus Emantslaan de druppel was die de emmer deed overlopen: ‘Een inwoner diende bezwaar tegen die bomenkap in, waarbij de bezwaartermijn onduidelijk was, wordt vervolgens niet als belanghebbende gezien, gaat naar de rechtbank, krijgt daar gelijk en het college laat vervolgens doodleuk aan de gemeenteraad weten dat het geen reden ziet om de procedures te veranderen. Als gemeente neem je dan de procedures rond vergunningverlening, bezwaar en beroep niet serieus. Eigenlijk geef je dan als gemeente het signaal af dat die procedures een wassen neus zijn in plaats van een middel om de burger en/of bedrijf te beschermen tegen gekkigheid die in de gemeente wordt bedacht’. GBLV houdt hierover een online enquête die is in te vullen op www.gblv.nl

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.