Stedenband blijft College blunderend op hielen

10/11 april – Het eenzijdig afkappen van de stedenband-relaties met zustersteden in Polen, Tsjechië en de Verenigde Staten is een donker hoofdstuk in het boek dat dit College van B&W schrijft. Eerder dit jaar kwamen gênante voorvallen aan het licht met daarin een verwijtbare hoofdrol van de burgemeester. Zie daarover eerdere edities van Voorburg Insite.

De angel zit hem in de manier waarop afscheid wordt genomen van zustersteden waarmee als 25 jaar een hartelijke relatie bestaat. Vastgesteld kan worden dat de burgemeester, en daarmee het college, en daarmee betrokken ambtenaren, en daarmee coalitiegenoten in de gemeenteraad, en daarmee het aanzien van de gemeente in het geding is. Dat zogenaamde afscheid nemen, volledig eenzijdig trouwens, heeft tot grote woede en totaal onbegrip geleid met name bij de mensen die zich sterk maakten voor de stedenrelaties. Intussen doen de burgemeester en de zijnen er het zwijgen toe.

Maar het wordt nog een graadje erger. In Temecula (VS) wordt in het plaatselijke ‘Valley Museum’ zusterstad Leidschendam-Voorburg geëerd met een speciale expositie. Dat gebeurt op 13 april. Tevens wordt daar volop aandacht besteed aan onze nationale day, Koningsdag. En dit alles na de eenzijdige verbreking van de zusterrelatie met Temecula door het gemeentebestuur. ‘Een pijnlijke blunder’ wordt er in de Voorburgse wandelgang al over gezegd. Een kwalificatie die we spijtig genoeg moeten toevoegen aan het treurige hoofdstuk ‘Hoe gaat Voorburg om met zustersteden?’

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.