Nieuwbouw en restant sloop in Voorburg-west

7/8 mei – Toekomst en  verleden in Voorburg-west komen samen in de foto’s die Willem Hasekamp maakte. Beelden van nieuw en oud. De ene foto zoomt in op de voormalige terreinen van Hokatex en de gemeentelijke kwekerij aan het Westeinde waar hard gewerkt wordt om de huizen te kunnen opleveren. Enkele ervan aan de Watertorenlaan zijn reeds bewoond. Hokatex IMG_20190506_141019Bij de ingang van de haven van dit verfrissende wijkje is sinds kort een brug aangebracht, die het binnenkort mogelijk maakt om hier langs de Vliet te wandelen naar park Middenburg. Voor de bewoners het begin van een nieuwe levensfase. En de andere foto geeft de teruggekeerde stilte weer na de sloop van het Zusterhuis van het Diaconessenhuis. Het zware materiaal dat voor de sloop is gebruikt is afgevoerd. Wat overblijft zijn de betonnen funderingen waarop een polikliniek zal worden gebouwd.   Zusterhuis

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.