Debat over milieuzone na toename vervuiling

20 mei – Het CDA trekt aan de bel over de slechte luchtkwaliteit in Leidschendam-Voorburg, al langer een punt van aandacht maar wat doen we er concreet aan? Raadslid Gijs Dupont wil dat punt hoog op de agenda zien te krijgen. Hij roept het College van B&W morgenavond in het raadsdebat over luchtkwaliteit op om op papier een begin te maken met de invoering van milieuzones in Leidschendam. Dit in navolging van andere gemeenten, zoals Rijswijk. Aanleiding zijn de jongste cijfers waaruit blijkt dat de lucht in onze gemeente sterk vervuild is. De helft erevan is afkomstig van uitstoot door auto’s, brommers en vrachtverkeer.

Dupont: ‘Uit lokale metingen en klachten van omwonenden blijkt dat in het Damcentrum, Huygenskwartier en rondom winkelcentra extra veel vervuiling is. Dit zijn juist gebieden waar onze inwoners recreëren, dus juist daar wil je vervuiling beperken. Het CDA wil inzicht krijgen in de effecten en kosten binnen onze gemeentegrenzen. Er wordt ook steeds meer bekend van de negatieve effecten van vervuilde lucht op de gezondheid. Vooral de effecten op kinderen en ouderen zijn groot. De gemeente heeft de taak om de situatie te verbeteren’.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.