Laatste editie van evenement ‘Walk in the Park’?

24 mei – De fractie GBLV/Gemeentebelangen wil dat het evenement A Walk in the Park behouden blijft en niet zoals gemeld wordt dat dit weekeinde de laatste editie ervan plaats vindt. Reden van het stoppen is dat onzekerheid bestaat over voortzetting en de hoogte van de gemeentelijke subsidie. Raadslid Hans Peter Klazenga: ‘Het is ontstellend jammer dat A Walk in the Park gaat verdwijnen. Het is een evenement dat vanaf de start vijf jaar geleden niet meer is weg te denken in het evenementenaanbod in de gemeente. Wat ons betreft moet het gewoon blijven!’. De fractie GBLV heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college met daarin onder andere de vraag wat het college gaat doen om het festival te behouden. Daarnaast heeft de partij een online petitie gestart met een oproep aan het college om te overleggen met de organisatie over voortzetting van het festival en voldoende subsidie beschikbaar te stellen.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.