Desinteresse voor bouwplan Laan van NOI?

27 mei – Wil je er als wethouder bij zijn als er informatief gesproken wordt over een omvangrijk bouwplan bij station Laan van NOI waar ook Voorburg in diverse opzichten bij betrokken raakt? Je kunt het uiteraard overlaten aan je ambtenaren maar vier keer schitteren door afwezigheid op bijeenkomsten van investeerders en plannenmakers kan worden uitgelegd als desinteresse. En aldus geschiedde. We ontvangen een kritisch bericht hierover van een correspondent ter plaatse, die ons mailt: ‘Wethouder Rouwendal (grondzaken en vastgoed) is niet één keer aanwezig geweest bij de inmiddels 4 gehouden bijeenkomsten voor de bewoners m.b.t. het gigantische bouwplan van woontorens in het Beatrixkwartier, o.a. nabij Laan van NOI. Er komt hoogbouw tot 125 meter’. ministerie IMG_3293

‘Het bouwplan bij het oude ministerie zal grote impact hebben op de omgeving, ook in Voorburg. Er komen 16.000 bewoners, van wie wordt verwacht dat deze geen auto zullen hebben of aanschaffen i.v.m. beperkte beschikbare parkeerplaatsen en blauwe zones. Voorburg krijgt te maken met toenemende parkeerdruk. In juli vindt al besluitvorming plaats over planuitwerkingskader (PUK), in het najaar start het bestemmingsplan (met gebruikelijke inspraakprocedures). Bij zo’n plan moet je er als wethouder toch bovenop zitten en aanwezig willen zijn. Of kan dat allemaal ook van achter het bureau? Overigens ontbraken ook raadsleden op de bijeenkomsten’, aldus het mailbericht.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.