Blaffen tegen verhoging hondenbelasting

26 juni – De gemeente kampt met een tekort op de begroting. Dit tekort wil het college van B&W wegwerken door o.a. de hondenbelasting met ingang van 2020 met € 40 te verhogen. GBLV/Gemeentebelangen balt de vuist en zegt hier volstrekt op tegen te zijn. ‘Een algemeen tekort moet niet worden afgewenteld over de ruggen van hondeneigenaren’, aldus de oppositiepartij. Op dinsdag 2 juli, 10.00 uur organiseert Gemeentebelangen daarom in het Mariënpark in Leidschendam een bijeenkomst waar alle hondeneigenaren en hun honden voor zijn uitgenodigd. ‘Laat ons uw stem en het geblaf van uw hond tegen deze lastenverhoging horen’, luidt de oproep.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.