Voorstel samengaan theaters Ludens en Het Veur

19 juli – Vooral door financiële onzekerheden ligt het college-voorstel op tafel om Theater Ludens en Het Veur Theater intensief te laten gaan samenwerken om uiteindelijk als één organisatie door te gaan. ‘Iedereen in Leidschendam-Voorburg moet kunnen genieten van cultuur’, zegt wethouder Astrid van Eekelen. ‘Dat vraagt om een divers cultuuraanbod met voor Leidschendam en Voorburg elk een levendig theater waar ruimte is voor talent en waar cultuurmaatschappelijke partners hun activiteiten kunnen vinden’.

Theater Ludens en Het Veur Theater hebben de afgelopen jaren veel gedaan om hun ambities waar te maken. Dit heeft een flinke slok aan financiële middelen en inzet van medewerkers gevraagd. Het Veur Theater wil echter al langer een structurele subsidie om de boel draaiende te kunnen houden. Theater Ludens krijgt al langer verschillende eenmalige bedragen aan extra exploitatiesubsidie om de ambitie als culturele hotspot waar te maken. Het hebben van een sluitende exploitatie is door deze eenmalige bijdragen een lastige opgave. Problemen die door te gaan samenwerken op het gebied van o.a. programmering, contractering en aansturing van vrijwilligers een gezonde bedrijfsvoering mogelijk opgelost worden.

Het plan is nu om beide podia hun eigen identiteit te laten behouden met een cultuurprogrammering die elkaar goed aanvult. Ernst Ford, voorzitter bestuur theater Ludens: ‘Het is mooi dat er wordt gewerkt aan een duurzame oplossing waarmee de theaters in zowel Leidschendam als Voorburg een impuls krijgen’. Ron van der Meer, voorzitter van Het Veur Theater: ‘Het is goed dat er nu een voorstel ligt waarmee een podium aan de Damlaan behouden kan worden. Er zijn nog wel wat hobbels te nemen’. De gemeenteraad besluit na de zomervakantie over het voorstel.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.