Hofwijck en Swaensteyn onder éen vlag

artist rphs impressie raadzaal swaensteyn kl3 oktober – De twee Voorburgse musea, Huygens’ Hofwijck en Museum Swaensteyn, gaan hun organisatie samenvoegen. Twee jaar geleden tekenden de musea al een samenwerkingsovereenkomst. De ervaringen die sindsdien zijn opgedaan hebben geleid tot de beslissing een nog hechtere relatie aan te gaan die uiterlijk december 2020 haar beslag moet krijgen. Huygens’ Hofwijck zag na een restauratie en omvorming in de jaren 2014-2016 en de introductie van een nieuw museaal concept de bezoekcijfers verdubbeld.  Door de ‘productverbetering’ vertonen ook de bezoekcijfers van Museum Swaensteyn sinds 2016 een stijgende lijn. Dit jaar samen goed voor circa 30.000 bezoekers. Een belangrijk doel van het samengaan is het vergroten van de slagkracht.

Peter van der Ploeg, directeur van beide musea: ‘Het rijke culturele verleden én heden van onze gemeente kent allerlei dwarsverbanden, hangt op talloos veel manieren met elkaar samen. Je zou de productie, presentatie en promotie van dat geheel dan ook het liefst willen aansturen vanuit één werkorganisatie. Dat betekent dat je projecten groter kan opzetten, waardoor ze ook meer impact hebben’. Grootste wens is om het museum te verhuizen naar Huize Swaensteyn, in een combinatie met de gemeenteraad en ArtiBrak, zoals in de illustratie boven is weergegeven met rechts een etage boven de bestaande raadzaal gezien vanuit de Herenstraat. De kansen op die verhuizing lijken groter te worden. Het wordt tijd dat het College van B&W het plan doorzet. ‘Met deze coalitie is het nu of nooit’, beluisteren wij.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.