Eén op 9 huurders sociale woningen scheef

8 oktober – Het CDA wil een strenge aanpak tegen ‘scheefwonen’. In de a.s. raadsvergadering dient de partij hiervoor een motie in. Met de voorgestelde aanpak wil het CDA stimuleren dat sociale huurwoningen beschikbaar blijven en komen voor mensen met een laag inkomen. CDA-raadslid Ron van Duffelen: ‘Eén op de negen sociale huurwoningen in Leidschendam-Voorburg wordt scheef bewoond. Dat is oneerlijk voor al die mensen die jaren moeten wachten op een woning’. Scheefwonen ontstaat wanneer een sociale huurwoning wordt bewoond door mensen die (inmiddels) een inkomen vergaren boven de sociale huurgrens. Doordat deze woningen niet beschikbaar zijn voor de beoogde doelgroep, belemmert ’scheefwonen’ de instroom en wachttijden voor zoekenden naar huisvesting in de sociale sector.

Reactie van M.Oosterveer: ‘Beste mijnheer Van Duffelen, ik ben het helemaal met u eens. Er is slechts één mogelijkheid om dit probleem op te lossen. Als iemand boven de sociale huurgrens komt, huurbelasting opleggen. Die huurders willen dan wel weg uit hun woning. Dit zou niet alleen voor onze gemeente moeten gelden maar voor heel Nederland. Dit plan zou ook invloed hebben op de bestaande huursubsidie die dan kan worden afgeschaft. Jaren geleden, toen ik voor een Tweede Kamerlid werkte, heb ik dit voorstel gedaan. Er werd positief op gereageerd maar er is vervolgens niets mee gedaan.  Niemand durfde het aan want dat is slecht voor de verkiezingen. Ik wens u succes toe met de in te dienen motie’. 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.