College B&W overtrad privacy verordening

17 oktober – Het College van B&W heeft opdracht gegeven per direct te stoppen met het volgen van inwoners en bezoekers in het oude centrum. Aanleiding is de herhaalde oproep van het CDA de privacy van inwoners te respecteren. Fractievoorzitter Gijs Dupont: ‘Het volgen van passanten via WIFI is een inbreuk op de privacy van onze inwoners, zinloos en onrechtmatig. Niemand mag zonder goede reden zomaar gevolgd worden door zijn eigen gemeente’, zegt hij. In 2017 besloot het college om een passantentelsysteem op te zetten om het aantal ‘voetjes’ in het winkelgebied te tellen.

Dupont: ‘Daarbij overtrad het college de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) overtreden. En werd de raad niet geïnformeerd. De gemeente erkent op basis van de CDA-vragen dat dit geen gerechtvaardigde methode is. Het contract met het bedrijf dat tot 2020 loopt wordt meteen stop gezet. Als veranderingen in de wetgeving eerder waren opgepikt dan had de gemeente eerder deze ongewenste actie kunnen stoppen’, aldus Dupont.

Reactie: ‘WAT EEN SLECHTE BEURT VAN COLLEGE’

‘Dit optreden doet denken aan de Oostbloklanden. Het wordt hoog tijd dat dit College bijscholing krijgt m.b.t. de wetgeving. In het bijzonder m.b.t. de privacy van de burger. Nadat de AVG in 2017 in werking trad heeft dit College deze wet genegeerd. Een slechter voorbeeld had men niet kunnen geven. Dankzij de oplettendheid van de heer Dupont is aan het bespieden van burgers in de Herenstraat een halt toegeroepen. De vraag is nu of er nog meer zaken zijn waarbij de privacy van de burger in het geding is. Een onderzoek hiertoe zou op zijn plaats zijn. Eveneens werd de Raad over deze actie niet geïnformeerd en zou dit optreden dan ook niet zonder meer moeten accepteren. De Raad dient voor de belangen van de burger op te komen’.

Naam van indiener bij de redactie bekend.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.