Gemeente aan zet bij energietransitie

21 oktober – Door het landelijk Klimaatakkoord gaat ook Leidschendam-Voorburg over tot plaatselijke actie. Uiterlijk in 2021 moet elke wijk aangeven welke keuzes er gemaakt worden voor de toekomstige warmtevoorziening. De komende maanden wordt besloten hoe de energietransitie er hier voor buurten en in woningen uit gaat zien. De opgave is groot: tot 2050 moeten 37.000 woningen verduurzamen in de overgang naar een aardgasvrije en CO2-neutrale toekomst. D66 organiseerde een bijeenkomst.

Charlotte Bos, D66-raadslid en Marjan van Giezen, voorzitter Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg discussieerden in de Raadszaal over hoe de gemeente álle inwoners bij duurzaamheid en energiebesparing kan betrekken. Bos: ‘Een idee was om aan ‘Klimaattafels’ mensen bij elkaar te brengen die willen verduurzamen, dit kunnen ook buurtorganisaties of wijken zijn. Een andere suggestie was het opzetten van een pilot waarin bewoners en woningcoöperaties in de energiebesparing samenwerken’.

Marjan van Giezen: ‘Een energietransitie kan een gemeente alleen bereiken mét de inwoners. Anders gaat het niet lukken! We staan voor hele hoge doelstellingen. Die moeten we in een paar jaar tijd bereiken. Dat gaat dus niet lukken met alleen koplopers. Je moet juist het peloton in beweging zien te krijgen. Dan krijg je massa! De gemeente moet zelf initiatief nemen, snel aan de slag gaan en van begin af aan inwoners en ondernemers hierbij betrekken!’

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.