Geluid in Raad valt uit; hinder voor burger

1 februari – In de raadsvergadering van 28 januari viel gedurende een half uur het geluid uit. Oei, maar kan gebeuren. Burgemeester Tigelaar, als voorzitter van de gemeenteraad, werd hierop door enkele wakkere raadsleden geattendeerd. Hij riep assistentie van een deskundige in maar zag geen aanleiding de vergadering even te schorsen totdat het euvel was verholpen. Dat zou in de richting van de burgers die via internet de vergadering volgden wel zo vriendelijk en zeker bestuurlijk correct zijn geweest. Nu misten de luisteraars thuis een essentieel gedeelte van de vergadering. Geen onoverkomelijke nood moet burgemeester gedacht hebben want ‘de vergadering kon altijd nog via de notulen worden gevolgd’.

Een tikje kort door de bocht want de burgemeester zei er niet bij dat deze notulen wel via de griffie moeten worden opgevraagd. Gedoe dus. Bovendien had de geïnteresseerde burger daar op dat moment niets aan. Door het uitvallen van het geluid werd de burger letterlijk en figuurlijk uitgeschakeld. Is dat heel erg? ‘Jazeker’, zo wordt ons voorgehouden, ‘want de voorzitter stond er blijkbaar niet bij stil dat er burgers zijn die zich voor bepaalde onderwerpen inspannen en daar, voorafgaand aan de vergadering, werk voor verrichten en via de geluidsverbinding met de raadzaal direct geïnformeerd willen worden en niet via een omweg langs de griffier’.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.