Plannen Binckhorst open zenuw Voorburg-West?

10 februari – Worden de bewoners van Voorburg-West de pineut door drastische ontwikkelingen en bouwplannen in de Binckhorst? Partij Gemeentebelangen ziet er een open zenuw in en wil dat het College wakker blijft om de gevolgen van Haagse beleid het hoofd te bieden. De afgelopen dagen was Binckhorst trending topic in delen van Voorburg. Een strenge parkeernorm, gebrek aan gezondheidszorg en scholen, de verhoging van de schoorsteen van de Haagse asfaltcentrale en energiewinning uit grondwater. ‘Diverse toekomstplannen die de gemeente Den Haag heeft voor de nieuwe woonwijk de Binckhorst kunnen grote impact hebben op de leefbaarheid in Voorburg’, zegt Frank Rozenberg van GBLV.

Op de Haagse Maanweg komen woontorens, door de hoogbouw moet de schoorsteen van de Haagse asfaltcentrale verhoogd worden’, zegt hij. ‘Dat geeft in de te ontwikkelen hoogbouw wellicht minder stankoverlast, maar door de hoogte verspreidt de stank zich over een groter gebied. En dat terwijl de bewoners van Voorburg-West al jaren last hebben van de asfaltcentrale. Dat geldt ook voor de strenge parkeernorm die Den Haag wil hanteren in de Binckhorst. Had Voorburg last van parkeertoerisme, dat wordt alleen maar erger wanneer bij de nieuw te bouwen 5.000 woningen de parkeernorm in Den Haag gehalveerd wordt’.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.