‘Corona-noodfonds voor sport en cultuur’

23 maart – GBLV/Gemeentebelangen wil dat de gemeente een lokaal noodfonds voor sport en cultuur instelt. Het noodfonds is bedoeld om ook voor sportverenigingen en verenigingen en stichtingen op het gebied van kunst en cultuur een financieel vangnet te bieden voor de coronacrisis. Frank_Rozenberg_01Fractievoorzitter Frank Rozenberg: ‘Denk bijvoorbeeld aan verminderde kantine-opbrengsten, sponsorgelden, contributies of entreegelden. Het zou erg jammer zijn als verenigingen en stichtingen in zwaar weer terecht komen door de coronacrisis’. Het fonds is voor GBLV nadrukkelijk een noodfonds. ‘Er moet natuurlijk wel sprake zijn van een situatie waar verenigingen of stichtingen duidelijk in de problemen komen door de crisis. Ook moet er geen andere voorziening zijn waarop men kan terugvallen’, aldus Rozenberg die qua hoogte denkt aan 750.000 euro tot en met eind 2021, te dekken uit de algemene reserve. Foto: Michel Groen.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.