Gemeente klaar om in te springen

25 maart – Om de negatieve gevolgen van de corona-crisis voor de lokale samenleving te minimaliseren komt het college met steunmaatregelen die erop gericht zijn om de sociale infrastructuur te beschermen, economische schade te beperken en de zelfredzaamheid van inwoners te ondersteunen.

Organisaties met een publieke taak op het gebied van de sport, cultuur, onderwijs en zorg en welzijn, worden op verschillende manieren ontlast. Voor deze partijen kan voor de huur van gemeentelijke accommodaties uitstel van betaling worden aangevraagd voor de duur van drie maanden. Met subsidiepartners is afgesproken dat subsidies niet worden gekort als prestaties door de coronacrisis niet behaald worden. Het college moedigt hen aan om prestaties later in te halen of te vervangen door activiteiten die inwoners kunnen helpen in deze moeilijke tijd. Alle initiatieven die nu ontstaan krijgen waar nodig ondersteuning.

Ondernemers kunnen zich bij de gemeente melden via de website www.lv.nl/ondernemers-en-coronacrisis<http://www.lv.nl/ondernemers-en-coronacrisis> voor tijdelijke inkomensondersteuning en/of een lening voor bedrijfskapitaal. In aanvulling hierop heeft het college voor ondernemers, (sport)verenigingen en instellingen in Leidschendam-Voorburg een noodpakket met steunmaatregelen vastgesteld.

De bereikbaarheid van het Sociaal Servicepunt is uitgebreid. Inwoners die in de problemen komen door het coronavirus kunnen van 9:00 tot 17:00 uur contact opnemen met het Sociaal Servicepunt 070 205 70 00 of e-mail: info@sociaalservicepunt.nl<mailto:info@sociaalservicepunt.nl>.

De gemeente bekijkt samen met scholen en kinderopvang naar leerlingen die extra onderwijs nodig hebben of in een situatie verkeren waar onderwijs in de thuissituatie geen optie is. Scholen verzorgen zelf het onderwijs op afstand. Als dit niet lukt, kan de gemeente ondersteuning bieden.

Voor kinderen op de basisschool uit gezinnen met een laag inkomen bereidt de gemeente een tijdelijke noodregeling voor als vangnet in geval door de scholen geen passende oplossing kan worden gevonden. Hierdoor kunnen alle kinderen onderwijs op afstand blijven volgen. Voedselbank Leidschendam-Voorburg krijgt financiële steun om verse producten in te kopen.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.