Raad en bewoners samen sterk bij bouwplan

16 juni – Eerst zien dan geloven. Dat geldt jammer genoeg soms ook voor inwoners die van de gemeente horen dat zij bijtijds zullen worden geïnformeerd over plannen in hun woonomgeving maar waar dan onvoldoende gevolg aan wordt gegeven. Zo beloofde de gemeente in april 2019 dat er overleg zou plaatsvinden met buurtbewoners over ingrijpende bouwplannen rond station Mariahoeve. ‘Die belofte is in de richting van de omwonenden nooit waargemaakt’, zegt Bram van Popering, commissielid van GBLV/Gemeentebelangen. ‘Bij de grootse plannen rond het station en Appelgaarde bleek dat de stem van de omwonenden nog niet echt was gehoord’. Foto Appelgaarde

Het gaat om circa 450 woningen verdeeld over een complex met een woontoren in combinatie met een lagere bouw en een soort ’Haagse Muur’ van 150 meter lang en 6 etages hoog, pal aan de spoorbaan. Ondergrondse garages moeten het al jaren oude parkeerprobleem oplossen en ook de hoogspanningskabels gaan ondergronds. Dit plan kwam in oktober 2019 voor de omwonenden uit de hoge hoed. De raadsleden Ron van Duffelen (CDA) en Peter van Dolen (D66) sloten zich als mede-indieners aan bij de door raadslid Bianca Bremer uitgevoerde motie die ook nog eens raadsbreed werd ondersteund. Kers op de taart was een finale bespreking over de motie in aanwezigheid van de bewonersvereniging. Dit maakte de motie tot een unieke samenwerking tussen raadsleden en belanghebbende burgers. 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.