Bedreiging leefbaarheid na woningsplitsing

6 juli – Op voorstel van D66 zullen aanvragen voor het splitsen van woningen straks worden getoetst aan de leefbaarheid in een wijk. In de raadsvergadering van 7 juli wordt er beslist over een totaalverbod op woningsplitsing maar D66 vindt dat een goede balans gevonden moet worden in het woningaanbod en het woongenot. De protesten van omwonenden na de splitsing van een woning aan de Koningin Wilhelminalaan hebben dat nog eens geaccentueerd. D66 wil geen totaalverbod.

‘Aan de ene kant wil je wijken leefbaar houden, maar aan de andere kant wil je ook een gevarieerd woningaanbod en kansen voor iedereen op de woningmarkt, zeker in tijden van krapte’, vindt D66 commissielid Wouter Jorissen. Hij vreest dat door een verbod op het splitsen van woningen bepaalde doelgroepen worden uitgesloten op de woningmarkt, juist nu er een groeiend tekort is aan woningen in de regio. ‘De grootste bedreiging van woningsplitsing zit hem in de leefbaarheid, daar moeten we dus voor waken. Wethouder Rouwendal heeft toegezegd dat deze leefbaarheidstoets er zal komen. Tot deze toets er is, is het splitsen van woningen tijdelijk niet toegestaan.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.