Oppositie torpedeert bouwplan Schakenbosch

8 juli – De gemeenteraad is gisteravond niet akkoord gegaan met de bouwplannen op Schakenbosch. Het amendement van GBLV/Gemeentebelangen, D66 en GroenLinks kon rekenen op 18 van de 35 raadszetels. Het wijzigingsvoorstel had tot doel om op Schakenbosch sociale woningbouw mogelijk te maken. Hoewel daar in de gemeente vraag naar is, wordt er nauwelijks sociale woningbouw in de gemeente gerealiseerd. ‘Daarnaast hadden de partijen grote bezwaren tegen de wijze waarop met de belangen van omwonenden is omgegaan’, zegt Hans Peter Klazenga, raadslid GBLV. ‘Wij zijn altijd voor het zoveel mogelijk groen houden van Schakenbosch geweest. Met het plan van 325 woningen staat dat onder druk’.

Klazenga _DSC0695‘Er is ook gesproken over het uitvoeren van een milieu-onderzoek (MER) dat niet is gehonoreerd. Omwonenden zijn onvoldoende gehoord, terwijl het college de mond vol heeft van burgerparticipatie. We hebben nu een helder signaal afgegeven dat er ook ruimte moet zijn voor sociale woningbouw. Het college is nu aan zet om het amendement uit te voeren’, aldus Klazenga die een ‘atletisch’ advies heeft aan wethouder Rouwendal. ‘De spierballen die hij in de richting van de oppositie meende te moeten tonen, mag hij nu gaan gebruiken om te laten zien hoe groen wordt behouden en sociale woningbouw in de gemeente wordt gerealiseerd’.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.