Ongenoegen over bouw bij gemeentegrens

13 juli – Er is ongenoegen in de gemeenteraad over de Haagse bouwplannen langs de gemeentegrens bij de Binckhorst en rond station Laan van NOI en Van Alphenstraat. De plannen hebben invloed op de leefbaarheid van de inwoners van tenminste drie Voorburgse wijken. GBLV-raadslid Monica Velu kwam met een motie die raadsbreed werd aangenomen en naar Haagse raadsleden gaat. ‘Er is gebrek aan overleg met Den Haag en we geven nu een signaal af’, zegt Velu. ‘Het is niet gebruikelijk een raad van een buurgemeente zo te benaderen, maar of het nu gaat over de lage Haagse parkeernorm, het bouwvolume, waterberging aan de Van Alphenstraat of de milieurapportage (MER), onze gemeente lijkt niet te bestaan’.noi IMG_0304

‘Den Haag lijkt te vergeten dat er aan de andere kant van hun stad ook nog mensen wonen. We zien graag dat onze inwoners actief betrokken worden bij de plannen en ook zij zich kunnen uitspreken. Bij de aanleg van de Rotterdamsebaan is dat ook gebeurd. Het gaat om oplossingen voor de toename van verkeersbewegingen, luchtvervuiling en geluidsoverlast met name in Voorburg-West met het oog op de ontwikkeling van de Binckhorst. Overleg en samenwerking zijn dan ook noodzakelijk. We leven niet op geïsoleerde eilandjes’, aldus Velu. Op de illustratie het beeld dat rond het station Laan van NOI ontstaat.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.