Zware industrie achter museum Hofwijck?

27 juli – De vereniging Houdt Vlietrand Groen heeft forse kritiek op de plannen die de ondernemersverenigingen ‘Bedrijven Belang Westvliet’ en ‘Bedrijven Investeringen Zone Westvliet’ aan de Haagse wethouder Saskia Bruines (oud-wethouder in Voorburg) hebben aangeboden. Hun visie richt zich op een toekomstbestendig bedrijventerrein. Onderdeel van de plannen zijn o.a. de mogelijke aanleg van een haven en de komst van vervuilende en watergebonden bedrijven met een hoge milieucategorie die de gemeente Den Haag graag uit de Binckhorst ziet verdwijnen, zoals de asfaltcentrale en Afvalverwerking Rijnmond.

Ook valt op dat de visie aangeeft dat dit deel van de Vlietzone niet voor bewoning is. Echter, naast dit terrein ligt al een woonwijk, namelijk Park Leeuwenbergh. Ook deze inwoners zijn niet betrokken. De Westvlietweg zelf kent een lintbebouwing, die er al flink wat jaren ligt. Willen we nu echt zware industrie als achtergrond voor museum Hofwijk? Houdt Vlietrand Groen mist in deze visie de leefbaarheid en het besef van het cultuur-historisch belang van dit gebied. Daarom wil de Vereniging zo snel mogelijk in gesprek met de indieners, de gemeente Den Haag en de provincie. Houdt Vlietrand Groen ijvert reeds 25 jaar voor een groene, recreatieve Vlietzone.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.