Nog net voor het weekeinde weggehaald

vuil met vrouw IMG_108429 augustus – In aansluiting op het bericht van 27 augustus kan worden gemeld dat de aanzwellende berg grof vuil vrijdagmiddag is verwijderd. Steeds meer mensen zagen het afval liggen en grepen hun kans om ook dat van hen daar te storten. Twee vrachtauto’s waren nodig om de rommel mee te nemen en bewoners weer tot blijdschap te krijgen. Er gingen wel de nodige telefoontjes en emails aan vooraf tussen bewoners enerzijds en de gemeente plus Avalex anderzijds om de boel nog net voor het weekeinde weg te halen. Evaluatie leidt wellicht tot het voorkomen van deze ongewenste situaties. Het weer invoeren van een jaarlijkse afvalkalender komt daarbij hopelijk op de agenda met duidelijkheid voor de burger over de ophaaldienst.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.