Actie voor bedoeling borden in parken

8 september – De gemeente gaat een communicatie-actie voeren om meer duidelijkheid te krijgen over de verkeers- en gedragsregels in parken want daar bestaat onduidelijkheid over bij de gebruikers. Op aandringen van D66 worden alle borden in kaart gebracht die aangeven of het gaat om een voet- of fietspad. Aan de hand van de resultaten wordt duidelijk of er misschien borden bij moeten komen of kunnen worden weggehaald. D66-raadslid Charlotte Bos bevroeg wethouder Nadine Stemerdink hierover en kreeg te horen dat volgende maand in de parken met borden wordt aangeven waarvoor ze bedoeld zijn: voetgangers, fietsers of beiden. Bos had naar aanleiding van klachten van wandelaars over de veiligheid en onduidelijke bebording aan het college vragen gesteld.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.