Inzicht milieubijdrage Wilhelminaboom

boom 1898 DSC035189 september Voorburg is een van de 150 locaties in Nederland, België, Engeland en Zweden waar waardevolle bomen voorzien worden van een ‘Tree Tag’ om mensen bewust te maken van het belang van bomen. De initiatiefnemer hiervan is Mark Rotteveel die bij de Koninklijke Van Ginkel Groep werkt, een bedrijf waar stedelijk groen een belangrijke plaats inneemt. Hij heeft zich gespecialiseerd in de toekomstbestendige stad, bomen, natuurontwikkeling en klimaatadaptatie. Daarmee wordt o.a. inzichtelijk welke diensten de natuur met bomen levert aan mensen. Dat wordt duidelijk met de ‘Tree Tag’ aan de Wilhelminaboom op de hoek van de Herenstraat en Van Schagenstraat. Fotografie Ap de Heus. bom plakkaat DSC03517

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.