Onrust in de wijk na ingreep kerkklok

3 klokken PHOTO-2020-09-27-16-12-5027 september – De klok van de St Martinuskerk is na 75 jaar de vertrouwde klok niet meer. Het uurwerk is aangepast nadat een nieuwe omwonende (Vlietwijck) zich bij de gemeente had beklaagd over het ‘te gehorige klokgelui’. De gemeente wist niet goed wat hiermee te beginnen. De ‘Omgevingsdienst Haaglanden’ kwam er aan te pas en metingen zouden hebben aangetoond dat de klager niet helemaal ongelijk heeft. Het resultaat van die metingen is echter nog niet vrijgegeven. Het kerkbestuur voorzag trammelant en kwam na beraad aan de bezwaren tegemoet. Hoog in de toren werd het uurwerk door een externe specialist zo bijgedraaid dat het geluid van de klokken matiger is en ook minder frequent over de wijk uitwaaiert. Maar deze ingreep krijgt een onverwacht staartje. Er is sprake van onrust in de wijk. Parochianen stropen de mouwen op en binden de kat de bel aan.klok IMG_1522

Er wordt een actiecomité gevormd onder leiding van Adri Sloot. Als vrijwilliger verricht hij trouwe diensten waaronder de opleiding van misdienaars en hij is lid van het Martinuskoor. Het geheel raakt hem zo dat hij die taken deze week heeft opgezegd. Dat gebeurde in een mail aan pastoor Wim Bakker, voorzitter van het kerkbestuur. Intussen willen enkele tientallen parochianen dat de klok wordt teruggedraaid. Zij vinden dat het kerkbestuur een ‘ondoordacht besluit’ heeft genomen en dat bestuurders de rug niet recht hebben gehouden. ‘De wijk is erg geschrokken van dit besluit’, zegt een bitter gestemde Sloot. ‘Waar zijn de rapporten van de metingen? Wat is wel toelaatbaar en wat niet? Daarover is nergens iets te lezen, zelfs niet op de site van de katholieke kerkfederatie. Het maakt mij alleen maar zieker’.

Na de zondagsmis van 27 september bleek dat tientallen kerkgangers spontaan wilden tekenen voor het behoud van het al jarenlang  functionerende uurwerk van de torenklok. Ze zijn het niet eens met het verwijderen van diverse klokken.uurwerk PHOTO-2020-09-27-16-18-03

Reactie van mevrouw Mary Oosterveer: ‘De Sint Martinus kerkklokken moeten blijven luiden. Deze kerk is in 1893 gebouwd en sinds die tijd heeft het luiden van de klokken zonder problemen of gezeur van omwonenden plaatsgevonden. Maar recent hebben enkele nieuwe bewoners van Vlietwijk daarover wel geklaagd. Helaas heeft het kerkbestuur het geluid en de tijdstippen van het luiden van de klokken aangepast. Als kind woonde ik op het Oosteinde en de basisschool lag tegenover de kerk. Uiteraard was ik dan ook dagelijks, 6 jaar lang, getuige van het klokkengelui. Het hoorde erbij en het was niet alleen vertrouwd maar het gaf ook iets dorps. Nu komen er nieuwe bewoners (misschien zelfs van buiten Voorburg) en die zijn gaan klagen. Ik vind dat onzin. Voordat zij daar kwamen wonen wisten ze toch dat die kerk daar stond en daar hoort het luiden van klokken bij. Jammer dat het kerkbestuur zich genoodzaakt voelde om e.e.a. aan te passen. De klagers hadden dan ook beter niet in Vlietwijck moeten gaan wonen. Alsnog gaan verhuizen is ook een optie’.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to Onrust in de wijk na ingreep kerkklok

  1. Redactie says:

    Reactie van mevrouw Mary Oosterveer: ‘De Sint Martinus kerklokken moeten blijven luiden zoals dit sinds 1893 plaatsvindt. Deze kerk is in 1893 gebouwd en sinds die tijd heeft het luiden van de klokken zonder problemen of gezeur van omwonenden plaatsgevonden. Maar recent hebben nieuwe bewoners van Vlietwijck geklaagd over het klokgelui. Helaas heeft het kerkbestuur het geluid en de tijdstippen van het luiden van de kerkklokken aangepast. Als kind woonde ik op het Oosteinde en de basisschool lag tegenover de kerk. Uiteraard was ik dan ook dagelijks, 6 jaar lang, getuige van het klokkengelui. Het hoorde erbij en het was niet alleen vertrouwd maar het gaf ook iets dorps. Nu komen er nieuwe bewoners (misschien zelfs van buiten Voorburg) en die zijn gaan klagen. Ik vind dat onzin. Voordat zij daar kwamen wonen wisten ze toch dat die kerk daar stond en daar hoort het luiden van klokken bij. Jammer dat het kerkbestuur zich genoodzaakt voelde om e.e.a. aan te passen. De klagers hadden dan ook niet in Vlietwijck moeten gaan wonen. Alsnog gaan verhuizen is ook een optie’.
    Dus: afblijven van de Sint Martinuskerk en ophouden met klagen !