Wel of geen extra brug over de Vliet?

2 oktober – Het dossier rond een extra brug over de Vliet tussen de Klein Plaspoelpolder Leidschendam en het Oosteinde in Voorburg blijft onderwerp van zware discussie in de gemeenteraad. Het college van B&W wil dat de brug (kosten circa 20 miljoen euro) komt en vraagt 800.000 euro voor meer onderzoek naar de eventuele komst ervan. De brug zou tal van verkeersperikelen rond de Damlaan en de Sluis oplossen. Voor de fractie Gemeentebelangen is het echter als hartgrondig tegenstander nu echt genoeg. ‘De gemeenteraad moet zich deze maand eerst maar eens uitspreken of de brug er wel of niet moet komen’, vindt de partij.CDA extra brug

Raadslid Marien van Wijk: ‘Alle onderzoeken die al zijn uitgevoerd wijzen in dezelfde richting: een extra brug geeft beperkt verlichting op de andere bruggen, zal het verkeersprobleem Damcentrum niet oplossen en is duur. Het is financieel onverantwoord om het brugdrama verder te rekken met wéér een onderzoek’. GBLV dient in de eerstvolgende raadsvergadering voorstellen in om de komst van de brug tegen te houden en dat de reservering van de grond voor een brug onomkeerbaar komt te vervallen.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.