‘Minder irritatie na bouw nieuwe Vlietbrug’

5 oktober – Wel of geen nieuwe brug over de Vliet? Waar de grootste oppositiepartij Gemeentebelangen zich al lang fel tegen verzet, zegt het CDA dat de aanleg van ‘een extra oeververbinding juist verlichting van veel zorgen en dagelijkse irritatie bij veel van onze inwoners biedt’. De partij heeft er genoeg van dat de oude kern van Leidschendam al jaren een knelpunt vormt ‘zowel qua parkeren als doorstroom van het verkeer en dat geldt ook voor de bestaande bruggen in onze gemeente’.

CDA-raadslid Ron van Duffelen: ‘Het CDA is voorstander van slimme oplossingen en maatwerk. Goede aanvullende verkeersmaatregelen naast de extra brug helpen daarbij. Het gaat om leefbare dorpskernen in Stompwijk, Voorburg én Leidschendam en daar past bereikbaarheid en ontsluiting van onze gemeente via een extra brug bij. Het CDA is blij dat aan de verkiezingsbelofte door wethouder Bouw gestand is gedaan’. Van Duffelen vraagt ook aandacht voor actualisering van het verkeers- en vervoersplan want, zo stelt hij, door allerlei nieuwbouw en de Mall of the Netherlands ontwikkelen zich nieuwe verkeersstromen’.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.