Feesten met corona-gebruiksaanwijzing

hlloween IMG_175222 oktober – Diverse traditionele feesten zijn op komst, waarbij het gebruikelijk is voor kinderen om langs de deur te gaan bij buurtbewoners om daar te zingen en een traktatie te ontvangen, zoals bij het feest Sint Maarten en het uit Amerika overgewaaide Halloweenfeest. ‘Strikt genomen is er geen sprake van een ‘samenkomst’ als de kinderen verspreid langs de deuren gaan’, zegt de gemeente. ‘ Er is ook geen sprake van een evenement als er sprake is van ‘een georganiseerde openbaar toegankelijke verrichting van vermaak’, dus hoeft geen vergunning te worden aangevraagd voor het verspreid langs de deuren gaan. Maar wel geldt de algemene afstandseis van 1,5 meter. Hoewel de afstandseis niet voor en tot kinderen jonger dan 13 jaar geldt, komen de kinderen wel dichtbij ‘derden’ (bewoners)’.

‘Het risico bestaat dat de kinderen in die contactmomenten als het ware een ‘doorgeefluik’ van corona zijn.  Hoewel kinderen niet vaak ziek worden kunnen ze wel besmettelijk zijn (ook als ze geen symptomen hebben). Wij geven u als gemeente dan ook het dringende advies te overwegen om de ‘deurtocht’ een keer over te slaan of in ieder geval strikte maatregelen te nemen ten aanzien van de 1,5 meter eis en eis van hygiëne. Daarnaast is een maximale groepsgrootte van 4 personen van kracht. Kinderen tot 13 jaar niet meegeteld. Wanneer u bij woningen aanbelt, wees alert en zet altijd stappen terug tot 1,5 meter van degenen die opendoet. Regelmatig handen wassen of desinfecteren, voor en na het aannemen en eten van traktatie’, aldus de gemeente.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.