Rondje CDA langs lokale klippen en valleien

19 november – Waarschuwingen, aanbevelingen en instemmingen worden in de gemeenteraad benoemd door CDA-fractievoorzitter Gijs Dupont. Zo meldt hij dat de uitvoering van de jeugdwet, de participatiewet en de WMO financiële risico’s met zich meebrengen. Daarnaast ziet het raadslid dat de corona-crisis gaten slaat in het inkomen van inwoners, ondernemers en de gemeente.

‘Dat veroorzaakt veel leed en sociale zorg’, zegt hij. ‘Samen staan we voor de taak zorgvuldig en zo goed mogelijk financieel door deze crisis te komen’. Het CDA vindt dat de opbrengsten uit energie ook weer geïnvesteerd moeten worden in energie.

De partij is daarom ingenomen met het duurzaamheidsfonds uit de opbrengsten van de Eneco-aandelen. Met de bestemmingsreserve wil het CDA o.a. inwoners financieel ontlasten. Dupont steunt het plan dat de elektriciteitskabels o.a. langs de Nicolaas Beetslaan ondergronds gaan. ‘We reduceren zo de gezondheidsrisico’s van bovengrondse hoogspanningskabels’, zegt hij.

De bereikbaarheid van onze gemeente wordt een zorgpunt genoemd evenals bouwplannen in Binckhorst, de mall of the Netherlands en gevolgen van woningbouwplannen. Tenslotte wil het CDA belastingverhogingen voorkomen maar – aldus Dupont – ‘een inwoner moet wel een eerlijke en kostendekkende prijs betalen voor diensten die de gemeente levert’.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.